ساخت و ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت سبز ژئوپلیمری تقویت‌شده با الیاف کنف و نانولوله کربنی

وجیهه صادقی پناه؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ مرتضی ناظریان؛ ابراهیم نجفی کانی؛ زهرا عبدالله نژاد

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 2011-2022

10.22068/jstc.2023.1972309.1809