نمایه شدن مقالات نشریه علوم و فناوری کامپوزیت در پایگاه سیویلیکا

مقالات پذیرفته شده در نشریه علوم و فناوری کامپوزیت از این پس در  پایگاه سیویلیکا به عنوان بزرگترین ناشر الکترونیک مقالات کنفرانسها و ژورنالهای علمی کشور نماییه میشوند.