اساتید و دانشجویان محترم

با نهایت خوشوقتی به اطلاع می رساند نشریه علمی پژوهشی " علوم و فناوری کامپوزیت"  بر اساس مجوز شماره 3/18/64821 تاریخ 1394/4/6 از کمسیون نشریات وزارت علوم دارای اعتبار علمی پژوهشی می باشد.

 ضمن تشکر قبلی از شما همکار محترم امیدواریم با ارسال مقالات خود در جهت غنای نشریه ما را یاری نمائید. همچنین به  استحضار می رساند که کلیه مراحل دریافت و داوری مقالات به صورت الکترونیکی و از طریق وبسایت نشریه  صورت می گیرد.