شرایط نویسنده عهده دار مکاتباتکلیک کنید

راهنمای رسم شکل و نمودار  کلیک کنید

 راهنمای رسم جدول کلیک کنید 

مرجع‌­نویسی به کمک نرم افزار Endnote  کلیک کنید 

 راهنمای نگارش مقاله کلیک کنید

قالب پیش نویس مقاله کلیک کنید

توجه :

استفاده از آخرین ویرایش "قالب پیش نویش مقاله" ضروری می باشد.

عکس ها و جداول باید داخل متن وارد شده و نهایتا مقاله بصورت یک فایل ورد کامل ارسال شود. از نرم افزار ورد نسخه 2010 یا 2013 برای نگارش مقالات استفاده شود.

روابط و فرمول­ های ریاضی با استفاده از ابزار معادله موجود در نرم­ افزار آفیس تایپ ‌شود و حتی الامکان از مث تایپ (MathType) استفاده نشود.