هدف نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت نشر و به اشتراک گذاری دانش بین تولیدکنندگان، مهندسین و پژوهشگران فعال در حوزه مواد و سازه های کامپوزیتی می­ باشد. نشریه مقالاتی را که در حوزه استفاده از مواد کامپوزیتی و نانوکامپوزیت در سازه ­های مهندسی نوآوری داشته باشند، به چاپ می­ رساند. مقالات مرتبط با تحلیل های تئوری، مطالعات آزمایشگاهی  و توسعه روش­ های ساخت مواد و سازه های کامپوزیت در اولویت میباشند.

از جمله موضوعاتی که این نشریه مورد بررسی قرار می دهد، عبارتند از:

• رفتار مکانیکی مواد و سازه‌های کامپوزیت

• رفتار استاتیکی و دینامیکی مواد و سازه‌های کامپوزیت

• تنش‌های پسماند در مواد و سازه‌های کامپوزیت

• خزش، خستگی و شکست

• نانو کامپوزیت‌ها

• کامپوزیت های پلیمری نانو ساختار

• روش های تولید

• اثرات محیطی بر روی مواد و سازه‌های کامپوزیتی

• سازه های هیبرید کامپوزیتی

• کاربردهای صنعتی مواد کامپوزیت

• مشخصه سازی مواد اولیه