شناسنامه علمی شماره

10.22068/jstc.2023.708380

عنوان مقاله [English]

The first page