نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده ی مهندسی صنایع و سیستم ها ، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22068/jstc.2023.2005499.1841

چکیده

تولید قطعات با استفاده از چاپ سه‌بعدی که نوعی از تولید‌افزایشی می‌باشد، با سرعت بیشتری در حال گسترش است. این فناوری با رسوب لایه‌لایه‌ی ماده پلیمری ذوب شونده قادر به تولید هندسه‌های پیچیده است. پلی‌لاکتیک اسید(PLA) به دلیل خواص خوبی مانند زیست-تخریب‌پذیر‌بودن و زیست‌سازگاری از جمله مواد پرکاربرد در این فناوری است که قطعات ساخته‌شده از آن در کاربردهای مختلف مهندسی در حال استفاده می‌باشد. استحکام این قطعات لایه‌لایه‌ای تابع پارامترهای چاپ مانند میزان چگالی‌پرشوندگی، جهت‌گیری‌چاپ‌، سرعت و دمای‌چاپ، فاصله الیاف و غیره می‌باشد. همچنین وجود شیار در قطعات مهندسی و به ویژه قطعات لایه‌لایه‌ای چاپ‌شده پلیمری می‌تواند تأثیر بسزایی در رفتار مکانیکی این مواد داشته‌باشد. در این تحقیق استحکام قطعات تیر کوتاه شیاردار با سه هندسه مختلف (U,V, keyhole) چاپ‌شده با ماده PLA تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی خمشی به روش تجربی و آماری مورد بررسی قرار‌می‌گیرد. میزان بار و انرژی شکست نمونه‌ها محاسبه شده و همچنین حساسیت به هندسه‌شیار در قطعات آزموده‌شده ارزیابی‌می‌گردد. از آزمون فیشر برای مقایسه‌روجی شیار‌ها استفاده شده-است. نتایج این تحقیق نشان‌می‌دهد که شیار یک گوشه‌ی زاویه‌دار از همه ضعیف‌تر است در حالی که شیار دایره‌ای شکل مقاومت بیشتری دارد و این مقاومت با افزایش شعاع دایره افزایش‌می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of flexural strength in rectangular shape 3D-printed PLA samples with different grooves

نویسندگان [English]

  • Ali Solouki 1
  • Mohammad reza Mohammad aliha 2
  • Ahmad Makui 3

1 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 Welding and Joining Research Centet , School of Industrial engineering, Iran University of Science and Technology

3 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The production of parts using 3D printing, which is a type of additive manufacturing, is expanding at a faster rate. This technology can produce complex geometries by depositing melting polymer material layer by layer. Polylactic acid (PLA) is one of the most widely used materials in this technology due to its good properties such as biodegradability and bio-compatibility, and parts manufactured with PLA are being used in various engineering applications. The strength of these layer-by-layer parts depends on the printing parameters such as the infill density, the orientation of the printed fibers, the speed and temperature of the print, the distance between the fibers, etc. Also, the presence of grooves in engineering parts, especially printed polymer layer-by-layer parts, can significantly affect the mechanical behavior of these materials. In this research, the strength of short grooved beam parts with three different geometries (U, V, key hole) printed with PLA material under quasi-static bending loading is investigated experimentally and statistically. The amount of load and fracture energy of the samples are measured and also the sensitivity to the geometry of the groove in the tested parts is evaluated. Fisher's test is used for pairwise comparison of the grooves' strength. The results of this research show that the groove with an angled corner is the weakest, while the circular groove has a higher resistance, and this resistance increases when the radius of the circle is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D printing
  • Flexural strength
  • Additive manufacturing
  • Pairwise comparison