شناسنامه علمی شماره

10.22068/jstc.2024.704951

عنوان مقاله [English]

The first page