شناسنامه علمی شماره

10.22068/jstc.2022.701116

عنوان مقاله [English]

The first page