نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز

3 دانشیار، فیزیک لیزر، دانشگاه تبریز، تبریز

10.22068/jstc.2020.112387.1574

چکیده

در این پژوهش استحکام اتصال کامپوزیت سوپر آلیاژ پایه نیکل Hastelloy X و فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L که با استفاده از جوشکاری لیزری تولید شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، دو قطعه ورق ناهمجنس به ضخامت یک میلی‌متر، به صورت لب به لب و در فیکسچر ورق قرار گرفته و با استفاده از پرتو لیزر Nd-YAG پالسی مورد جوشکاری قرار گرفته‌اند. برای انجام جوشکاری از مقادیر مختلف برای توان جوشکاری، عرض پالس پرتو لیزر و سرعت جوشکاری استفاده شده و مقادیر پارامترهای فرکانس پرتو، دبی گاز محافظ و قطر پرتو بر روی سطح قطعه، ثابت نگه داشته شده‌اند. پس از جوشکاری، نمونه‌های استاندارد آزمایش استحکام از قطعات ورق بریده شده و تحت آزمایش‌های کشش در دمای بالا و خزش با بار ثابت قرار گرفته‌اند. نتایج آزمایش‌های کشش و خزش نشان می‌دهد که با انتخاب صحیح پارامترهای جوشکاری لیزری می‌توان اتصال مناسبی میان آلیاژهای Hastelloy X و AISI 304L به دست آورد، به گونه‌ای که در برخی از نمونه‌ها استحکام اتصال بیش از استحکام آلیاژ پایه ضعیف‌تر (AISI 304L) بوده و شکست در نواحی دورتر از اتصال اتفاق افتاده است. همچنین ساختار اتصال با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و‌ الکترونی روبشی بررسی شده است. داده‌های حاصل از این میکروسکوپ‌ها نشان داده است که با بهینه‌سازی پارامترهای توان پرتو، سرعت جوشکاری و عرض پالس پرتو، اتصال تقریباً بدون ایراد قابل دستیابی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of high-temperature strength of composite joint Hastelloy X - AISI 304L manufactured by laser welding

نویسندگان [English]

  • Hamed Halimi-Khosroshahi 1
  • Farid Vakili -Tahami 2
  • Ebrahim Safari 3

1 Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

This study investigates the strength of Hastelloy X nickel-based superalloy and AISI 304L austenitic stainless steel composite joint produced by laser welding. Two pieces of 1mm thick dissimilar plates are butt jointed together on a sheet fixture and welded using a pulsed Nd-YAG laser beam. In the welding process, different values are used for welding power, laser beam pulse width and welding speed. Values for the beam frequency, shielding gas flow rate and beam diameter are kept constant on the surface of the work piece. After welding, suitable specimens were cut from sheet components and subjected to high-temperature tensile tests and constant load creep. The results of tensile and creep tests show that by choosing the right laser welding parameters, a proper bonding between Hastelloy X and AISI 304L alloys can be achieved. In some samples, the joints strength is higher than the corresponding value of base alloy strength (AISI 304L), and the failure occurred in the base alloy region. Optical and scanning electron microscopes have also been used to examine the structure of the joint. The data from these microscopes shows that joints almost free of defects can be achieved by optimizing the beam power, welding speed and pulse width.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AISI 304L – Hastelloy X composite
  • Laser welding
  • High-temperature tensile
  • Creep
  • Scan electron microscope