نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

10.22068/jstc.2019.106782.1541

چکیده

این مقاله، به بررسی تجربی ضربۀ سرعت بالا بر روی چندلایه‌های فلز/ الیاف بازالت با لحاظ نانورس می‌پردازد. چندلایۀ فلز/ الیاف بازالت ساخته شده از دو رویۀ آلومنیومی 2024-T3 و هستۀ نانوکامپوزیتی بازالت/ اپوکسی/ نانورس تشکیل شده است. هستۀ نانوکامپوزیتی شامل چهار لایه الیاف بازالت با وزن واحد 300 گرم بر متر مربع، رزین EPR1080، سخت‌کنندۀ EA1080 و نانوذرات رسی Bentonite B0109 با درصدهای وزنی نسبت به ماتریس 0، 1، 3 و 5 است. فرایند ساخت نمونه‌های آزمایش با روش لایه‌گذاری دستی انجام گرفت. همچنین برای پخش و توزیع بهتر ذرات نانورس در ماتریس اپوکسی از دستگاه آلتراسونیک استفاده شد. آزمایش‌های بالستیک با استفاده از دستگاه تفنگ گازی و یک گلولی ساچمه‌ای فولادی در سرعت‌های 205، 220 و 235 متر بر ثانیه انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌های بالستیکی نشان‌دهندۀ این است که افزودن ذرات نانورس به ساختار این دسته از FMLها سرعت حد بالستیک و جذب انرژی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. همچنین میزان بهینۀ افزودن این نانوذرات، 3 درصد جرمی نسبت به رزین استفاده شده است؛ به طوریکه افزودن این مقدار از ذرات نانورس، میانگین سرعت حد بالستیک و انرژی جذب شده را به ترتیب 6.85 و 14.1 درصد افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of FML reinforced nanoclay under high velocity impact of steel spherical projectile

نویسندگان [English]

  • Zanganeh Inaloo Zanganeh Inaloo 1
  • mehdi Yarmohammad Tooski 2

1 Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper experimentally investigated high velocity impact on basalt reinforced aluminum laminate with nanoclay. The FML plate is made of two Aluminum 2024 facing sheets and basalt/epoxy/nanoclay as nano composite core. Nano composite section has been composed of four basalt fibers 300 g/m2, resin EPR1080, hardener EA1080 and nanoclay Bentonite B0109 dispersed into the epoxy system in a 0%, 1%, 3% and 5% ratio in weight with respect to the matrix. All panels are fabricated using Hand Lay-up method. Ultrasonic device was also used for homogenization and better dispersion of nanoclay in epoxy matrix. Ballistic tests were conducted using Gas Gun at the velocity of 205, 220 and 235 m/s. The results of the ballistic impact experiments show that the addition of nanoclay particles to the structure of this type of FMLs significantly increases the ballistic velocity and energy absorption. Also, the optimum addition rate of these nanoparticles has been 3% of mass compared to the resin; so addition of this amount of nanoclay particles increases the average of ballistic limit velocity and absorbed energy by 6.85% and 14.1%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High velocity impact
  • FML
  • Nanoclay
  • Ballistic Limit Velocity
  • Basalt