نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

10.22068/jstc.2019.112518.1577

چکیده

در این تحقیق به بررسی چقرمگی شکست مود I در کامپوزیت‎های ساخته شده از الیاف شیشه نوع E با بافت تک جهته و رزین وینیل‌استر در معرض اسید سولفوریک پرداخته شده است. نمونه‌های مورد استفاده به روش لایه‌چینی دستی با چیدمان لایه‌های [0]_18 ساخته شدند. به منظور اعمال شرایط محیطی نمونه‌های ساخته شده در ابعاد بیان‌شده در استاندارد، در بازه‌های زمانی 0، 1، 2، 5 و 10 هفته در محلول 20% وزنی تهیه شده از اسید سولفوریک 98% با دمای آزمایشگاه غوطه‌ور شدند. سپس آزمون شکست با استفاده از تیر یک‌سر گیر‌دار دو لبه بر روی نمونه‌ها به منظور بررسی روند تغییرات چقرمگی شکست بین لایه‌ای شروع و پایا در بازه‌های زمانی مختلف صورت گرفته است. نتایج آزمایشگاهی نشان‌دهنده کاهش چقرمگی شکست پایا در نمونه‌ها با اعمال شرایط محیطی بودند، درحالی که روند تغییر چقرمگی شکست شروع رشد ترک در 5 هفته اول به‌صورت افزایشی بوده و پس از آن در هفته دهم با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. علاوه‌بر ‌این، در این پژوهش مشاهده شد که مقدار نیروی شروع رشد ترک با قرارگیری نمونه در معرض شرایط محیطی کاهش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of mode I delamination growth in unidirectional E-glass/vinyl ester composites on acid aging

نویسندگان [English]

  • Sina Farahifar 1
  • Mahmood M. Shokrieh 2
  • Mazaher Salamat-Talab 3

1 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran.

چکیده [English]

In the present investigation, the mode I fracture toughness of unidirectional E-glass/vinyl ester composites subjected to sulfuric acid was studied. Specimens were manufactured using the hand lay-up method with the [0]_18 stacking sequence according to standard size. Specimens were exposed to 20 wt.% sulfuric acid (with 98% purity) at the laboratory temperature for 0, 1, 2, 5 and 10 weeks. Subsequent to conditioning for the aforesaid period of times, samples were dried and according to the standard, the double cantilever beam tests were performed to study variations of the initiation and propagation fracture toughness. Results show a reduction in the propagation fracture toughness after conditioning, although the variation of the initiation fracture toughness at the first 5 weeks was increasingly and after that at the 10th week had a significant reduction. Moreover, it was observed that the amount of the crack initiation force of samples was decreased after the conditioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid aging
  • glass/vinyl ester
  • unidirectional composites
  • initiation and propagation
  • mode I fracture toughness
  • double cantilever beam