نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان

2 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، - دانشگاه سمنان

3 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه سمنان

4 استادیار، دانشکده مهندسی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد

10.22068/jstc.2019.105164.1524

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسۀ ریزساختار، ریزسختی، مقاومت به سایش، و مقاومت به خوردگی سه کامپوزیت‌ سطحی حاوی نانوذرات سیلیکا، نانوذرات گرافیت و مخلوط نانوذرات سیلیکا و گرافیت تولیدشده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر سطح آلیاژ منیزیم AZ31B بود. نتایج، پس از چهار پاس انجام فرایند اصطکاکی اغتشاشی، نشان داد متوسط اندازه دانه برای کامپوزیت حاوی سیلیکا، گرافیت، و مخلوط سیلیکا و گرافیت در ناحیه هم‌زده به ترتیب 82%، 70% و 80% نسبت به آلیاژ منیزیم اولیه کاهش یافت. به‌علاوه، ریزسختی به ترتیب 33%، 18.8% و 20.6% نسبت به آلیاژ منیزیم اولیه افزایش یافت. اگرچه گرافیت، به عنوان یک جامد روانکار و نرم، باعث کاهش سختی شد، نتایج آزمون سایش نشان داد نرخ سایش برای نمونه‌های حاوی گرافیت و مخلوط گرافیت و سیلیکا تقریباً مشابه نمونه حاوی سیلیکاست. بررسی تصاویر TEM نشان داد اندازه دانه‌های فرعی برای نمونه حاوی مخلوط نانوذرات سیلیکا و گرافیت نسبت به نمونه حاوی نانوذرات سیلیکا بیش از 18% کوچکتر است. بر طبق نتایج آزمون خوردگی، جریان خوردگی نمونه حاوی نانوذرات سیلیکا نسبت به آلیاژ اولیه بیش از 89% کاهش یافت و نمونه حاوی مخلوط نانوذرات سیلیکا و گرافیت نجیب‌ترین پتانسیل خوردگی را داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of microstructure, wear resistance, and corrosion behavior of AZ31B/SiO2, AZ31B/graphite, and AZ31B/SiO2/graphite surface composite produced by friction stir processing (FSP)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezaeian-delouei 1
  • Hassan Abdollah-Pour 2
  • Mohammad Tajally 3
  • Seyyed Mostafa Mousavizade 4

1 Faculty of Materials & Metallurgical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

2 Faculty of Materials & Metallurgical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

3 Faculty of Materials & Metallurgical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

4 Department of Engineering, University of Gonabad, Gonabad, Iran

چکیده [English]

In this research, silica nanoparticles, graphite nanoparticles, and a mixture of silica and graphite nanoparticles were used to fabricate surface composites on AZ31B by the use of friction stir processing (FSP). The results after 4 passes indicated that, in comparison with as-received AZ31B, the mean grain size in the sir zone for AZ31B/SiO2, AZ31B/graphite, and AZ31B/SiO2/graphite decreased about 82%, 70%, and 80% respectively. Furthermore, in comparison with as-received AZ31B, microhardness increased 33%, 18.8%, and 20.6% respectively. Although graphite, as a solid lubricant, decreased hardness, the results of wear test indicated that wear rate of AZ31B/graphite and AZ31B/SiO2/graphite is almost similar to wear rate of AZ31B/SiO2. The investigation of TEM images indicated that the size of sub-grains for AZ31B/SiO2/graphite was 18% smaller than AZ31B/SiO2. Furthermore, the results of the corrosion test indicated that the corrosion current of AZ31B/SiO2 reduced over 89% compared with as-received AZ31B, and AZ31B/SiO2/graphite had the highest corrosion potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friction stir processing (FSP)
  • Surface nanocomposite
  • mechanical behavior
  • Wear test