نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کیلان - دانشکده فنی مهندسی

2 مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، پردیس دانشگاهی 2، دانشگاه گیلان

3 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

4 3 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

10.22068/jstc.2019.97778.1497

چکیده

بدست آوردن خواص مکانیکی به کمک نتایج حاصل از آزمایش، به عنوان یکی از عمده‌ترین چالش‌ها در زمینه تست‌های فروروی نانو مطرح است. استفاده از روش هیبرید بوسیله ترکیب نتایج تجربی فروروی نانو با آنالیز المان‌های محدود، یکی از راه حل‌های مؤثر در این زمینه می‌باشد. لذا به منظور استخراج خواص مکانیکی مواد به کمک نتایج تست فروروی نانو، یک روش صریح مبتنی بر روش اصلاح شده آنالیز ابعادی در این مقاله توسعه داده شده است. مزیت عمده استفاده از این روش نسبت به روش های موجود در ارائه جواب‌های منحصر به فرد بدون نیاز به روش‌های تکرار و همچنین کاهش قابل توجه در حجم محاسبات می‌باشد. در این مقاله با اعمال این روش در مورد تیتانیوم خالص، خواص حالت پلاستیک (تنش تسلیم و مدول سخت شوندگی کرنشی) برای یک نمونه محاسبه شده است. برای اولین بار آنالیز ابعادی برای الگوی معادله ساختاری دو خطی (با دو پارامتر بی‌بعد) مورد استفاده قرار گرفت و در تحلیل المان محدود، فرم کلی معادله جانسون-کوک بکار رفت و مهمترین خاصیت حالت پلاستیک یعنی تنش تسلیم با تطابق بسیار خوبی با مقادیر مرجع استخراج گردید. در جریان حل، روش جدیدی در آنالیز خطا بر مبنای محاسبه برآیند خطای کلی و بدست آوردن اکسترمم خطاها در بازه تمام فضای پارامتری با موفقیت توسعه داده شده و به کار گرفته شد. همچنین برای کالیبره نمودن حل به تنظیم شرایط مهم مسئله مانند شعاع نوک فرورونده اقدام شده و نتیجه‌گیری شده است که استفاده از شعاع بالاتر از 200 نانومتر منجر به جواب منطبق‌تری با واقعیت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Hybrid Approach in Obtaining Plastic properties by Nanoindentation, Finite Element Method and Modified Dimensional Analysis

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Darvizeh 1
  • Ehsan Bazzaz 2
  • Majid Alitavoli 3
  • Mehdi Yarmohammad Tooski 4

1 Department of Mechanical Engineering, University of Guilan

2 Department of Mechanical Engineering, University Campus 2, University of Guilan

3 Department of Mechanical Engineering, University of Guilan

4 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University south Tehran Branch

چکیده [English]

One of the main challenges in nanoindentation tests is to work-out a method in order to obtain the material properties through the test results. Using a hybrid method which combines the experimental results of nanoindentation tests with FEM analysis is considered as one of the main solutions for this problem. In order to calculate the mechanical properties, an explicit method was developed on the basis of modified dimensional analysis method. The main advantage of this method is to provide unique answers without any need for iteration so that it would minimize the calculations significantly. In this paper, the mechanical properties of Titanium in plastic phase (yield stress and strain hardening Module) are calculated by utilizing this method. For the first time, the dimensional analysis was used for the bilinear constitutive equation (with two dimensionless parameters), and in the finite element analysis, the general form of the Johnson-Cook equation was utilized. The most important property of plastic state, namely, the yield stress, was extracted in proper agreement with reference values. In the process of solving, a new method for error analysis based on calculating the resultant errors and determining the extremum error in the entire range of parameters was successfully developed and applied. Finally, in order to calibrate the solution, it was also proposed to set up the critical conditions of the problem, such as the indenter tip radius. It was concluded that the use of a radius more than 200 nm leads to a more consistent response to the experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid method
  • Dimensional analysis
  • Modified dimensional analysis
  • Minimum resultant error
  • Titanium properties