نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان

3 عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان

10.22068/jstc.2020.125667.1656

چکیده

موضوع کاهش نوسانات صفحات خورشیدی ماهواره‌ها که بیشترین سطح تماس را با تشعشعات خورشیدی و نیروهای آیرودینامیکی دارند، دارای اهمیت است. استفاده از ساختارهای کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله-های کربنی بر استحکام این صفحات می‌افزاید. از جمله نیروهای اغتشاشی تاثیرگذار بر صفحات خورشیدی، نیروهای آیرودینامیکی و تشعشعات خورشیدی است که می‌توان به کمک پیزوالکتریک‌ها و طراحی کنترل‌کننده‌ مستقل از سیستم کنترل ماهواره برای آنها، نوسانات را کاهش داد. پیزوالکتریک‌ها المان‌هایی با قابلیت کنترل فعال هستند که به دو صورت سنسور و عملگر مورد استفاده قرار می‌گیرند و مدل دقیق و کارا از خواص فیزیکی، الکتریکی و الاستوالکتریک آن‌ها مورد نیاز است. در این مطالعه ، ابتدا مدل دینامیکی صفحه‌ی دارای ساختار جدید در فضای حالت بدست آمده و معادلات خطی سازی شده است. سپس کنترل‌کننده‌ فعال تنظیم کننده خطی-درجه دوم برای آن طراحی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان دهنده کاهش نوسانات صفحه و رفتار مقاوم کنترل‌کننده پیشنهادی در برابر انواع عدم قطعیت و اغتشاشات محیطی وارده به صفحه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vibration Suppression of Composite Plate Reinforced by CNTs On Elastic Foundation Using Active Control Method

نویسندگان [English]

  • Alireza Faraji 1
  • Amir Amini 2
  • Mehdi Mohammadimehr 3

1 assistant professor of Kashan university

2 PHD st. kashan univ

3 associate professor of kashan university

چکیده [English]

The issue of reducing the oscillations of the solar panels of satellites, which have the highest level of contact with solar radiation and aerodynamic forces, is important. Using of composite structures reinforced with carbon nanotubes increases the strength of these plates. The solar panels are vibrated by aerodynamic forces and solar radiations, and vibrations can be reduced with the help of piezoelectric patches and a controller design independent of the satellite control system. piezoelectric patches are active controllable elements that are used in both sensors and operators, and the use of an accurate and efficient model of their physical, electrical, and elastoelectric properties is required. In this study, first the dynamic model of the plate with a new structure in the state space is obtained and the equations are linearized. Then an active linear quadratic regulator controller is designed. The simulation results show vibration suppression of the plate and robust performance of the proposed controller in presence of the model uncertainties and environmental disturbances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Control
  • Composite plate reinforced by carbon nanotube
  • Vibration Suppression
  • Piezoelectric patches
  • Elastic foundation