نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک

10.22068/jstc.2021.141438.1693

چکیده

فناوری چاپ سه‌بعدی یکی از روش‌های نوین ساخت است که می‌تواند برای ساخت ساختارهای تاشونده مورد استفاده قرار گیرد. ساختارهای تاشو به صورت مسطح ساخته شده و با اعمال محرک به شکل‌های سه‌بعدی تغییرشکل می‌یابند. فرایند لایه‌نشانی مذاب یکی از مرسوم‌ترین و ارزان‌ترین فرایندهای چاپ سه‌بعدیست که در این پژوهش موثرترین پارامترهای این فرایند مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور ابتدا با طراحی آزمایش به روش تاگوچی مقادیر بهینه پارامترهای چاپ شامل الگوی چاپ، ضخامت هر لایه، درصد پر شدن و دمای نازل برای رسیدن به حداکثر تغییرشکل (انحنا) مشخص شدند. سپس با تنظیم این پارامترها، تاثیر پارامتر سرعت چاپ و ضخامت کل بر انحنا بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش سرعت چاپ انحنا افزایش و با افزایش ضخامت کل انحنا کاهش می‌یابد. همچنین با فرض اینکه انحنا تنها ناشی از تغییرات حرارتی است روابط با استفاده از نظریه کلاسیک لایه‌ای استخراج و با نتایج تجربی مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که تنها تغییرات حرارتی عامل ایجاد انحنا نیست و به نظر می‌رسد عوامل دیگری مانند تنش‌های پسماند و خاصیت حافظه‌شکلی دخیل باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of 3D printing parameters on shape-shifting of flat sturctures to Three-Dimensional Shapes

نویسندگان [English]

  • maryam jamshidi 1
  • Iman Salimi Nezhad 1
  • amirhossein behravesh 1

1 mechanical engineering department, tarbiat modares university, tehran, iran

چکیده [English]

3D printing technology is one of the new manufacturing methods that can be used to build folding structures. Folding structures are made flat and deformed into three-dimensional shapes by an actuator. FDM process is one of the most common and cheap 3D printing processes that in this study, the most effective parameters of this process were investigated. For this purpose, the optimal values of printing parameters including printing pattern, thickness of each layer, filling percentage and nozzle temperature to achieve maximum deformation (curvature) were determined by Taguchi experiment design. Then, by adjusting these parameters, the effect of printing speed and total thickness on curvature was investigated. The results showed that with increasing printing speed, the curvature increases and with increasing the total thickness, the curvature decreases. Also, assuming that the curvature is only due to thermal changes, the relationships were extracted using the classical layer theory and compared with the experimental results. This comparison showed that thermal changes alone are not the only cause of curvature and other factors such as residual stresses and shape memory seem to be involved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filling Pattern
  • 3D printing
  • shape-shifting
  • CLT
  • Heat Activation