شبیه‌سازی مونت‌کارلو و تعیین ویژگی‌های محافظت پرتو گامای کامپوزیت‌های حاوی اکسیدبیسموت و عناصر گادمیم، تیتانیم،تنگستن، زیرکونیم، روی و ایتریوم

محمدرضا علی پور؛ مهدی عشقی یارعزیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1403