ساخت و بررسی خواص مکانیکی مواد مرکب زمینه آلومینیومی تقویت شده با الیاف کوتاه‌ کربن به روش متالورژی پودر

علی علیزاده؛ محسن حیدری بنی؛ محمدرضا زحمتکش؛ جعفر اسکندری جم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22068/jstc.2024.2015820.1871