تهیه پوشش سرامیکی نانوکامپوزیتی سیلیکا/تیتانیای اعمالی به روش سل- ژل روی فولاد کربنی و مطالعه خواص آن در برابر یون خورنده موجود در فاضلاب تصفیه شده

سید بهنام عبدالهی برائی؛ مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ داریوش افضلی؛ رامین هاشمی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 33-40