نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت

10.22068/jstc.2023.563598.1804

چکیده

در این پژوهش پوشش کامپوزیتی Al-Al2O3با استفاده از فرآیند پاشش سرد بر روی ورق آلیاژ Al-1050 ایجاد شد. به‌منظور ایجاد پوشش پودر آلومینیوم خالص و پودرAl2O3 با درصد وزنی 50 درصد مخلوط شدند. پوشش با استفاده از گاز نیتروژن در دمای 300 درجه سانتی‌گراد و فشار 30 بار و فاصله‌ی پاشش 20mm انجام شد. و پوشش ایجادشده با استفاده از فرآیند ساچمه‌زنی سانتریفیوژی با سرعت 3000 دور بر دقیقه و اندازه ساچمه 0.6mm به مدت‌زمان 3 دقیقه مورد ساچمه زنی قرار گرفت. اثر فرآیند ساچمه‌زنی بر خواص و کیفیت پوشش موردبررسی قرار گرفت مشخصات پوشش با استفاده از ریز سختی سنجی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، نرم‌افزار تحلیل تصاویرclemex ، میکروسکوپ نیروی اتمی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که براثر فرآیند ساچمه زنی بر روی پوشش کامپوزیت 10 درصد سختی پوشش افزایش می‌یابد و تخلخل پوشش براثر فرآیند ساچمه زنی به مقدار 80 درصد کاهش می‌یابد. نتایج میکروسکوپ نیروی اتمی نشان می‌دهد براثر فرایند ساچمه‌زنی زبری سطح افزایش می‌یابد، و از سوی دیگر به دلیل متراکم شدن و سایش کاهش ضخامت در پوشش رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the shot peening process on the properties and quality of Al-Al2O3 composite coating created by cold spraying

نویسندگان [English]

  • Afshin Joodaki 1
  • Mohammad Javad Ashrafi 2

1 School of Mechanical Engineering,, Iran University of Science and Technology

2 Faculty member, school of mechanical engineering, Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

In this research, Al-Al2O3 composite coating was created using cold spraying process on Al-1050 alloy sheet. In order to create the coating, pure aluminum powder and Al2O3 powder were mixed with equal weight percentage (50% wt.). The coating was done using nitrogen gas at a temperature of 300 ℃ and a pressure of 30 bar and a spraying distance of 20 mm. Moreover, the coating was shot peened using a centrifugal process with a speed of 3000 rpm and peen size of 0.6 mm for 3 minutes. The effect of the shot peening process on the properties and quality of the coating was investigated. The characteristics of the coating were investigated using microhardness measurement, scanning electron microscope, Clemex image analysis software, and atomic force microscope. The results show that the hardness of the coating increases by 10% due to the shot peening process on the composite coating and the porosity of the coating decreases by 80% due to the shot peening process. The results of the atomic force microscope show that the surface roughness increases due to the shot peening process, and on the other hand, the coating thickness decreases due to condensation and wear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold Spray
  • Shot Peening
  • Porosity
  • Hardness
  • Al- Al2O3 Composite