نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران

10.22068/jstc.2022.552826.1781

چکیده

ساخت بتن پلیمری با عملکرد مناسب در برابر ترک خوردگی موضوع مهمی برای استفاده از این مواد کامپوزیتی در کاربردهای عملی است. چقرمگی شکست و انرژی شکست چنین سنگدانه های توزیع شده تصادفی در داخل ماتریس رزین پلیمری تحت تأثیر طراحی مخلوط و درصد مواد تشکیل دهنده بتن پلیمری قرار می‌گیرد. در این تحقیق، ترکیب بهینه مخلوط بتن پلیمری پایه اپوکسی ساخته شده از سه ماده (رزین اپوکسی، سنگدانه ریز و سنگدانه درشت سیلیسی) که بیشنرین مقاومت در برابر رشد ترک را داشته باشد، با استفاده از روش آزمایشی طرح تاگوچی L8 بدست می‌آید. بدین منظور، تعدادی تست‌ چقرمگی شکست مود I (مود کششی بارگذاری) با استفاده از نمونه تیر ترکدار خمشی بر اساس طرح آزمایشی پیشنهاد شده به روش تاگوچی، انجام می شود. محدوده اولیه برای هر یک از اجزای بتن پلیمری به صورت، 25-31٪ سنگدانه ریز، 21-23٪ رزین اپوکسی، و 46-54٪ سنگدانه درشت، انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که مخلوط حاوی حداکثر رزین، حداکثر مقدار سنگدانه ریز، و حداقل سنگدانه درشت می‌تواند بالاترین انرژی شکست و مقادیر چقرمگی شکست را در شرایط مود کششی بارگذاری فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The use of Taguchi method for mix-design optimization of polymer concrete with high resistance against mode I crack growth

نویسندگان [English]

  • din mohammad imani 1
  • Mohammad reza Mohammad aliha 2
  • Atefeh Rajabi Kafshgar 3
  • Mohsen shojaee 3

1 Iust Street. Narmak.Tehran.Iran

2 Welding and Joining Research Centet , School of Industrial engineering, Iran University of Science and Technology

3 School of Industrial Engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Manufacturing polymer concrete (PC) with suitable performance against cracking is an important issue for using these composite materials in practical applications. Fracture toughness and fracture energy of such randomly distributed aggregates inside the matrix of polymeric resin is affected by the mix design and percentages of PC ingredients. In this research, the optimum composition of epoxy base PC mixture made of four ingredients (epoxy resin, fine and coarse silica aggregate) was obtained using a L8 Taguchi design of experiment method. Some fracture toughness tests under mode I were conducted on Single edge notched bending specimen according to design of experiment suggested by Taguchi method. The initial range for each PC ingredient was selected as: 25-31% fine aggregate, 21-23% epoxy resin, and 46-54% coarse aggregate, and it was found that the mixture containing maximum resin (23%), maximum fine filler, minimum percentages of fiber and coarse aggregate can provide the highest fracture energy and fracture toughness values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epoxy polymer concrete
  • Optimum mix-design
  • Taguchi method
  • Mode I fracture toughness and Fracture energy
  • Single Edge Notched Bending (SENB)