ساخت و ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت سبز ژئوپلیمری تقویت‌شده با الیاف کنف و نانولوله کربنی

وجیهه صادقی پناه؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ مرتضی ناظریان؛ ابراهیم نجفی کانی؛ زهرا عبدالله نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401